SBTS Sp. z o.o.
ul. Puławska 433
02-801 Warszawa

NIP 118-16-43-184
REGON 015184764
KRS 0000119152

tel. +48 22 643 89 69
tel. +48 22 643 88 54
tel. +48 798 344 445 
fax +48 22 855 02 26
e-mail: biuro@sbts.pl
www.sbts.pl

Krystyna Wiatr
Prezes Zarządu
k.wiatr@sbts.pl

Arkadiusz Klatkowski
Kierownik Działu Usług Informatycznych
a.klatkowski@sbts.pl

Ramona Potocka
Kierownik Działu Usług Księgowych
r.potocka@sbts.pl