Prowadzenie ksiąg handlowych

Tworzenie planu kont i polityki rachunkowości, rejestracja dokumentów księgowych, ewidencja środków trwałych, miesięczne i roczne deklaracje CIT i PIT, ewidencja VAT, sprawozdania i analizy finansowe.

Rozliczenia Książki Przychodów i Rozchodów

Dokonywanie zapisów w książce, deklaracje podatkowe PIT i VAT, ewidencja VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja przebiegu pojazdów, roczne rozliczenie działalności.
Obsługa kadr i płac

Obsługa kadr i płac

Umowy o pracę i cywilno-prawne, listy płac, kartoteki pracowników, regulaminy pracy i wynagrodzeń, deklaracje i przelewy ZUS, rozliczenie PIT, rozliczenie umów cywilnoprawnych, deklaracje roczne.

Stały dostęp do danych i raportów

Na Twoje życzenie zapewniamy stały, zdalny dostęp do systemu księgowego dla Ciebie i Twoich specjalistów.

Indywidualne zestawienia i raporty

Możliwość przygotowania indywidualnych zestawień i raportów okresowych wspomagających Twój biznes.

Darmowy program do fakturowania

Udostępniamy oprogramowanie do fakturowania abyś mógł szybko i niezależnie sprzedawać swoje usługi i towary.